MONT

first_stable_coin

first_stable_coin_text

intro1

intro1_text

intro2

intro2_text

explanation1

explanation2

explanation3

marketcap

1,466,864,747.82₮

tokenaddress

0x2D279FDECdf7f5705F5ff0bD80F8D9a305Ea87F4

polygon

0x7EA130Ec7508a1224737b7d56f108601c6A46C73

partners_header

news_header

Test News

NEWS

“Их 20” гүрний улсууд хил дамнасан хамтын ажиллагаа болон стэйблкойний зохицуулалт шаардлагатай байгаа гэдгийг зарлажээ.

G20 буюу Их 20-ийн гишүүн орнуудын Сангийн сайдууд болон Төв банкны ерөнхийлөгч нар хил дамнасан хамтын ажиллагаа, стэйблкойний зохицуулалт шаардлагатай байгаа талаар ярилцсан.

ОХУ палладийн металлаар баталгаажсан стэйблкойн гаргаж буйгаа зарлав.

ОХУ-ын засгийн газрын дэмжлэгтэй токенжуулалтын платформ болох Atomyze нь дотоодын RosBank банктай хамтран палладийн металлаар баталгаажсан анхны дижитал хөрөнгөө гаргажээ. 

Финтек компани болох Blackfridge нь Их Британ улсын фунт стерлингтэй уяагдсан стэйблкойн шинээр гаргажээ.

Финтек компани болох Blackfridge нь Их Британи улсын фунт стерлингтэй уягдсан стэйблкойн шинээр гаргажээ.

join_the_community

community_text

Whitepaper

/

whitepaper

Krypto.mn

krypto

Facebook

facebook

Telegram

telegram

Github

github

/

bscscan

faq

MONT

Mongolia's First StableCoin

Audited by

©Diverse Solutions LLC